FIX FOGPÓTLÁS KIVEHET? FOGPÓTLÁS IMPLANTÁTUM
Ha a fogban nagyobb mérték? saját foganyag hiány van, és szeretnénk a megmaradt még használható állományt megvédeni, a sérült részek eltávolítása után a hiányzó részeket pótoljuk. Ez történhet csappal vagy speciális csonképít? m?anyagokkal. A fog lecsiszolása után a csonkról vagy csonkokról lenyomatot veszünk, ezt elküldve a technikai laborban készül el a csonkot borító teljes korona, illetve ha van, a hiányt pótló rész, ekkor viszont már hídról beszélünk. • lehet teljes, amikor az állcsont teljesen fogatlan
• lehet részleges, amikor a meglév? saját fogakhoz különböz? precíziós rögzít?elemekkel stabilizáljuk a kivehet? részleges fogpótlást. Ezek nem látható, rejtett kis berendezések, és úgy m?ködnek, mint egy patent vagy sín.
Az implantátum m?vi foggyökér, amit helyi érzéstelenítésben pár lépéses el?készítés után az állcsontban helyezünk el. Hiányzó fogakat tudunk implantátummal pótolni, így újra lehet?ségünk van arra, hogy fix koronát vagy hidat ragaszthassunk be, így elkerülhetjük egy kivehet? protézis viselését. A stabil implantátum szín-fémb?l, titánból készül, ami teljesen szövetbarát
Tovább Tovább
FOGÁSZATI KEZELÉSEK RENDEL?/BEMUTATKOZÁS ELÉRHET?SÉG
Minden jó munka alapja egy jó és m?köd?képes, kivitelezhet? terv elkészítése – az egyéni adottságok figyelembevételével. A kezelések sikeressége összetett, ezért is dolgozunk több fogtechnikai laborral, próbálva minden beteg egyénre szabott fogászati státuszát megoldani. Természetesen munkáink után garanciát vállalunk. Célunk reális tervek alapján elkészített, mind funkcionálisan, mind esztétikailag magas szinten álló fogm? elkészítése az Önök megelégedésére. Barátságos környezetben igyekszünk az Önök elképzeléseit – a szakma és az európai min?ségi elveknek megfelel?en – maximálisan teljesíteni. A nálunk alkalmazott berendezések, eljárási folyamatok minden téren megfelelnek a szigorú EU-normáknak, értem ezalatt akár az anyagmin?séget vagy a m?szerfert?tlenítést, sterilizálást. Az általunk használt anyagok mind ez Európai Unióból, USA-ból vagy Japánból érkeznek és certifikációval rendelkeznek. Ha kérdése, ha árajánlatot szeretne kérni, ha id?pontot szeretne egyeztetni honlapunkon keresztül megtehetik
Tovább Tovább Tovább